G-ZT7P5HLQSQ
06-48178161 info@aai-kracht.nl

Privacyverklaring

 

AAI-kracht, gevestigd te Vleuten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

AAI-kracht Therapiehondbegeleiding en coaching     KvK nr. 80352219

Kantbloemsingel 26, 3452 CM Vleuten                           06 48178161

Sandra Zouteriks is de Functionaris Gegevensbescherming van AAI-kracht.  Zij is te bereiken via info@aai-kracht.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

AAI-kracht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam kind
 • Voor- en achternaam ouder(s)
 • Geslacht kind
 • Geboortedatum kind
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Handtekening
 • Hulpvraag
 • School (optioneel)
 • Verwijzer (indien van toepassing)
 • Diagnose (optioneel)
 • Lichamelijke klachten (indien van toepassing)
 • Sociale context

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AAI-kracht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • De gegevens (of een deel daarvan) zullen vermeld staan op het intakeformulier, de facturen en het begeleidingsplan

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AAI-kracht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

AAI-kracht verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AAI-kracht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Analytische / tracking cookies
Google Analytics

Social Media
Facebook

Recht op inzage, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AAI-kracht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@aai-kracht.nl

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, voorzien van handtekening en onder vermelding van het adres waarop er contact met je kan worden opgenomen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek.
AAI-kracht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AAI-kracht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@aai-kracht.nl